woensdag 9 maart 2011

9u-12.45u samenkomen in Heverlee: observeren 13.45u-15.30u: reflecteren

Vandaag hebben de voormiddag geobserveerd adhv. het observatie instrument van gisteren.
Eerst hadden we dit klassikaal gedaan en later met twee.
Als ik de tijd en de mogelijkheid heb wil ik deze wel eens toepassen.

Ik vond deze observatie dagen leerrijk omdat we dan onszelf in het kritisch observeren kunnen bijschaven.

In de namiddag hebben we gereflecteerd over enkele filmpjes van medestudenten:

filmpje: experimenteren met apparatuur


Wat goed was:
-koortje aan de dictafoon
-pictogrammen voor de bakken
-pictogrammen voor de afspraken
-goede impulsen aan de kls met tuxpaint
-heel belangrijk, terugblikken met de kleuters!!! Kies enkele foto's en filmpjes uit.
 Wie heeft wat getrokken--> wat vind je mooi aan de foto?
                                        --> hoe kijkt de juf op de foto?
                                        -->detail bekijken


filmpje: experimenteren met de geluidenkoffer

-De focus ligt hier op het oor, het leren luisteren
-een goede intro kan zijn met de hollen schildpad: oor tegen de koffer houden! NIET "wat zit er in?"
-Dan kan je met de vingers, stokjes, bekers,... tegen de schildpad stoten. (dit voert KO uit en de kls houden hun oor ertegen)
-HEEL BELANGRIJK: laat kls experimenteren: kls laten experimenteren met het materiaal.
Haal alles uit de koffer. KO kan tussendoor individueel verwoorden.
-Laat elke kl. 1 eigen geluid kiezen, de kl doet dit geluid voor.
 Iedereen luistert! KO kan de volgende impulsen geven: luister eens, doe dat nog eens
                                                                                       hoor je een verschil tussen de geluiden?
                                                                                       is het hard/ zacht,...
-Ko noteert tijdens haar voorbereiding bij elk voorwerp dat in haar koffer zit 3 mogelijkheden  van geluid

filmpje: ZEN-moment:-een aparte, stille ruimte
-goed dat het raam openstaat, zo komen er nog andere geluiden binnen
-oren open en ogen toe
-ECHT FOCUSSEN/ LUISTEREN

filmpje: geluidenkoffer
-de kls een hele lange tijd laten experimenteren, de kls ruimte geven om ze te laten ontdekken en experimenteren
-niet te veel ballonnen, dit kent ook een andere functie
-niet te veel materiaal in de koffer
-Als een kl. spontaan een geluidje laat horen hierop ingaan, luister eens...
-Regelmatig herhalen: heel goed luisteren
                                   met je oor tegen het geluid
-Af en toe tijdens het experimenteren de kls focussen naar 1 geluid:
We maken het stil. De groep stil leggen en laten vertellen wat ze horen (woorden om het geluid te omschrijven)

!!Belangrijk is dat je samen met je kls kritisch kijkt naar foto's en filmpjes!
-wat zie je?
-hoe kijkt ...
-details benoemen
-...

Wat ik in mijn eigen stage ga toepassen:
-koortje aan de dictafoons
-jezelf echt proberen te focussen op je doel. Bij de lesvoorbereidingen niet te veel doelen noteren max. 3! Maar vooral focussen op het hoofddoel!
-eventueel afspraken visualiseren
-proberen veel terug te blikken niet enkel klassikaal maar ook met de kls in groepjes. (erop letten wie welke foto's trekt en hierop reflecteren)
-eens een activiteit filmen, hierop reflecteren en deze terug opnieuw uitvoeren en deze ook filmen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten