dinsdag 15 maart 2011

dag 2, week 2: uittekenen van de scénes (storyboard)We zijn vandaag gestart met de 2 geluiden.  Noah en Gytha werden ongeduldig en ze wilden heel graag hun geluid tonen. Zij kwamen 's morgens binnen en zeiden spontaan hun geluid tegen mij.

We zijn gestart met het geluid van Noah omdat hij heel ijverig was:).
Dit is zijn geluid...

Noah mocht zelf zijn dictafoon opzetten en het geluid laten horen. Hij ging ook rond en hield het aan de kls hun oor zodat ze deze goed konden horen! Deze keer had ik hun antwoorden genoteerd op papier.
 Ik had tegen de kls gezegd dat ze hun ogen moesten sluiten en heel goed moesten luisteren.
Na het luisteren ging ik de kring af en de kls mochten zeggen wat het was. Ik zei ook dat ze voor zichzelf moesten nadenken, dat elk antwoord juist was en dat er niets fout is. Ook vroeg ik tijdens  'het benoemen van het geluid' hoe de kls dit geluid ervaren: gek, blij, bang, boos, lang, kort, zacht hard, .... 
Dit is voor sommige kls nog moeilijk.

Na heel hard nadenken: waren dit enkele antwoorden van de kls: centjes, stenen, met een hamer op ijzer slagen, pannenkoeken bakken, vork en mens in een glas,...
Jammer genoeg zat het juiste antwoord er niet tussen :(.

Na Noah was het de beurt aan Gytha. Zij had het wel extra moeilijk gemaakt omdat ze twee verschillende geluiden had opgenomen na elkaar, ik was benieuwd.
We deden dezelfde stappen als bij Noah, alleen werd hier nog meer de nadruk gelegd op het verschil van de twee geluiden.

 Dit waren Gytha haar geluiden...Dit was de brainstorm:Ja ja, 1 antwoord was juist geranden door Milan, een dikke proficiat aan onze Milan!
Hij had het knippen van de schaar! Alleen de wasmachine, dit was voor de kls een moeilijk geluidje om te raden maar toch goed geprobeerd!     

Na het geluid hebben we de verjaardag gevierd van Kiara B.
Stef was de fotograaf van dienst:
Happy Birthday!
Mmm, lekkere appelcake ...


Na de speeltijd heb ik het met het groepje van de film met figuren samengezeten. Ik heb samen met hen een nieuw script verzonnen.
Eerst hadden we het script (verhaal) van gisteren herhaalt. Dan had ik mijn eigen zelfverzonnen verhaal ook voorgelezen. Dan heb ik met de kls nog eens het filmpje van BZZ bezien van de BLOG van Nele. Ook wilden de kls dat ik het boekje voorlas van Ridder Rikki, dit had ook gedaan.
Zo, nu hadden ze weer voldoende inspiratie om een verhaal te bedenken.

We hadden mijn verhaal als leidraad gebruikt en de kls hebben er nieuwe elementen aan toegevoegd!
Ook hebben we er deze keer extra goed opgelet of we dit met figuurtjes kunnen uitspelen.

Hier is het script van de groep die het filmpje met de figuren gaat maken:

titel: De ridder en de draak die water spuwt
scène 1
Ridder Alexios komt met zijn zwaard aangewandeld

scène 2
2 draken vallen  ridder Alexios aan en spuwen water naar de ridder.
De ridder vecht met het zwaard en de draken vliegen weg.

scène 3
Prinses Isabella  gaat naar het  kasteel de Ridder bezoeken. De draak vliegt naar het kasteel en spuwt water over kasteel.  

scène 4

Ridder Alexios en prinses Isabella vluchten uit het kasteel op het paard. De draak volgt vliegend de ridder en de prinses op het paard.
 
scène 5
De draak land op de grond. De ridder gaat van het paard en de prinses blijft zitten.  De ridder neemt zijn zwaard en steekt de draak dood.

scène 6
De ridder en de prinses zitten op het paard en zijn gelukkig.
De draak achtervolgt stiekem het paard met de ridder en de prinses


Na de middag heb ik opnieuw het videofragment zonder geluid laten horen en heb ik de kls laten experimenteren met de geluidenkoffer.  
Ik had hiervoor de kleuters in 6 groepjes van drie verdeeld.
Ik heb eerst de opdracht voorgedaan. Ik heb 2 materialen uit de koffer genomen en gevraagd aan de kls hoe we met dit materiaal geluid kunnen maken. Ik had genomen: een legoplaat en een plastieken potje. Enkele kls hadden al verschillende ideeën: kloppen met het potjes op de legoplaat, wrijven met het potje over de legoplaat,... 
Dan had ik elk groepje een ander materiaal gegeven. Ik had de kls de opdracht gegeven om met dit materiaal geluidjes te maken, maar elke kleuter moest een ander geluidje hebben, hierdoor werd ook in interactie treden met elkaar heel belangrijk!

Enkel aan het terug bekijken van de scènes van de film en zoeken van geluid  hebben we niet gedaan.
dit waren de 3 verschillende geluiden met de doos:
de doos open en toe klappen
wrijven met de nagels over de doos
op de doos kloppen
Dit waren de drie verschillende geluiden met de lego plaat en een potje:
kloppen met potje op de plaat
met het potje over de plaat wrijven over de
bobbeltjes en de andere kant.
Dit waren de drie verschillende geluiden met de borstel
-met de vingers over de borstel gaan
-met de borstel over de vloer gaan
-met borstel over de bank gaan
Dit waren de drie verschillende geluiden met het flesje en de piepschuim:
kraken van de fles
 met het dopje op de grond slagen
met piepschuim wrijven

Dit waren de drie verschillende geluiden met de tractor
-rijden met de traktor over de bank
-rijden met de traktor over de benen
-rijden met de traktor over de trui

Dit waren de drie verschillende geluiden met een lepel en een schelp
-met de lepel over de ribbeltjes van de schelp wrijven
-met de lepel in de schelp roeren
-met de lepel op de bank kloppen
foto's van de gebruikte materialen uit de koffer volgen nog: (jammer genoeg heb ik bijna geen foto's van de activiteit)

Dan ben ik met de 2 groepjes voor de films, gaan samen zitten. Ik heb met de kls vlug het verhaal en de scènes overlopen. Daarna hebben we kort besproken wie wat ging tekenen. Hoe ze de scène gingen tekenen mochten ze zelf kiezen. Dan mochten ze tekenen. Sommige zeiden "juf, ik kan dat niet" Maar dan had ik voorgesteld om aan een andere kleuter hulp te vragen.

De tekeningen van groep 1: filmpje met figuren :
titel: de ridder en de draak die water spuwt

getekend door: Kiara
scène 1
Ridder Alexios komt
met zijn zwaard aangewandeld


getekend door: Alexios
scène 2
2 draken vallen  ridder Alexios
aan en spuwen water naar de ridder.
De ridder vecht met het zwaard en de draken vliegen weg


getekend door:Kiara
scène 3
Prinses Isabella  gaat naar het  kasteel de Ridder bezoeken. De draak vliegt naar het kasteel en spuwt water over het kasteel.  
getekend door: Gytha
scène 4
Ridder Alexios en prinses Isabella vluchten uit het kasteel op het paard. De draak volgt vliegend de ridder en de prinses op het paard.

getekend door: Alexios
                                              scène 5
De draak land op de grond. De ridder gaat van het paard en de prinses blijft zitten.  De ridder neemt zijn zwaard en steekt de draak dood.
getekend door: Nora
scène 6
De ridder en de prinses zitten op het paard en zijn gelukkig.
De draak achtervolgt stiekem het paard met de ridder en de prinses.
 
De tekeningen van groep 2: acteren

titel: de ridder en de draak
getekend door:Rube
scène 1
Ridder Noah is aan het wandelen, hij ziet de draak en neemt zijn zwaard

getekend door: Noah
scène 2
De draak spuwt vuur.
Ridder zegt: 'ik ga u pakken draak.  Ik ga u hoofd afsnijden met een zwaard.'


getekend door: Aaron
scène 3
De draak spuwt vuur. De draak gaat naar het raam en zegt: 'ik ga het raam stuk doen'.
De draak draait zich om en gaat achteruit.

getekend door: Stef
                                                                                                                                          scène 4
                      De draak zegt 'ik word woedend'. De draak vliegt door het raam en doet het stuk met zijn staart. De draak vliegt weg naar de prinses.
getekend door: Noah
scène 5
Ridder Noah gaat op zijn paard naar het kasteel waar de prinses Emmy woont. Want de ridder is verliefd op de prinses en wil haar een bloempje geven.

De tekeningen op transparant heb ik niet gedaan omdat de betrokkenheid weg was.
Ik heb voor de klas hun verhaal (film)  adhv. de tekeningen van groep 1 en groep 2 verteld.
Dit in plaats van de transparanten. De kls vonden beiden verhalen heel fijn.
Achteraf heb ik nog het cijfer en een getalbeeld er aan toegevoegd.
 
En Ina was de fotograaf van de dag:
Ridders en kastelen
 Ook andere kls (Stef, Alexios,...) hebben foto's getrokken en gefilmd:

uittekenen van de scènes


REFLECTIE KLS
-geluid raden: wat ik merk bij de kls is dat ze minder elkaar gaan nazeggen en dat er ook meer variatie in de antwoorden zit. Ook vind ik dat ze creatiever worden vb. stenen laten vallen in pan, vork en mes in een glas,...
De kls gaan ook hun geluid stilletjes aan gedetailleerder omschrijven vb. hamer die zachtjes op hout kopt, hamer die rustig op bel klopt, water dat zachtjes drupt,...
Ook wordt er minder in één woord gesproken vb. Niet 'water' maar 'water dat zachtjes drupt'
-Het maken van een nieuw verhaal voor de groep van de figuren ging goed vooruit!
-Tijdens het experimenteren met de geluidenkoffer voor het filmpje zonder geluid was er goede betrokkenheid. De kls hadden veel verschillende ideeën rond het gebruik van 1 voorwerp. Zo leren ze dat je met een voorwerp/ materiaal verschillende geluiden kan maken.
-sommige kls waren bij het uittekenen van de scènes minder betrokken omdat de anderen buiten mochten gaan schilderen. Maar iedereen had toch 1, sommige 2 tekeningen gekleurd.


REFLECTIE MEZELF
-geluid:Ik probeer niet enkel 'wat het geluid is' als doel te stellen maar  ik probeer ook de kls kritisch te laten luisteren naar de geluiden.
-Met groep 2 een verhaal maken ging vrij vlot, hier heb ook in het begin enkele impulsen gedaan maar naar het midden toe heb ik zo weinig mogelijk geprobeerd om te sturen.
-KA: geluid zoeken bij een filmfragment zonder geluid:
Ik heb geprobeerd om elke groepje kleuters, met het voorwerp dat ze hebben gekregen, elk een verschillend geluid te laten maken! Ik heb ze eerst laten experimenteren met het voorwerp en dan heeft elke kleuter uit het groepje hun geluid mogen voordoen. (elk groepje had 1 voorwerp en de kls moesten elke een ander geluid verzinnen)
De kls moesten goed luisteren, soms ook met hun ogen dicht! Ik heb ook geprobeerd om de kls de verschillende geluiden te laten benoemen/verwoorden. En heb proberen in te zoomen op de verschillen ertussen! (zelfs ook kleine verschillen vb. met borstel schuren op grond/bang)
Ook heb ik af en toe gevraagd wat dat nu zou kunnen zijn, dit was moeilijk om het beeld los te koppelen van het geluid. Wat ik niet heb gedaan is hun oor er tegen houden.
Eén van de voorwerpen was een schelp hierbij gaf ik de impuls houd het eens aan je hoor, luister eens.
En hierdoor waren meerdere kls geïnteresseerd in de schelp.
Ook vond ik dat de kls hier goed hadden samengewerkt! Enkel jammer dat ik deze activiteit niet heb opgenomen of de ideeën niet heb genoteerd.
-uitteken van scènes:Ik vind dat de kls goed getekend hebben enkel moet de groep v/h acteren nog 5 scènes uittekenen

wijziging voor morgen:
-KA: filmfragment: zoeken van geluiden voor de film heb ik niet kunnen doen, dus morgen dit doen!
Elke scéne apart bekijken en hiervoor adhv de koffer een geluid zoeken. (ook opnemen)
-de kls van groep 2: film door te acteren: moeten nog 5 scènes uittekenen en dan kunnen ze hun decor maken.
-deze keer waren de ZA's beter in trek, behalve de projector nog niet. Hiervoor blijven impulsen geven en eventueel voorstellen als KA!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten