zondag 20 februari 2011

woensdag 02/02/2011: vorming Aifoon:dag 2 (10u-16u+2uvervoer en van 19u-20u)

wat hebben we gedaan?
Vandaag zijn we de dag gestart met enkele geluiden.
Dit waren drie verschillende geluiden die elk een ander soort gevoel weergaven.

Dan was het aan ons, we moesten elk individueel een 'geluid' maken.
We begonnen met het te noteren op papier:
- wat was je concept? (gevoel)
-welke geluiden ga je nemen en  welke voorwerpen ga  je hiervoor gebruiken?
-welke beelden (foto's) ga je nemen (max. 3)
-op het einde moesten we een tijdslijn uittekenen waar de geluiden  en de foto's gingen komen     

Dit was weer geen simpele opdracht.
Ik had toch even moeten nadenken over het concept, ik had verschillende ideeën maar uiteindelijk ben ik gegaan voor het gevoel: irritatie.

In het begin had ik gekozen voor de volgende geluiden. 5 sec. stilte, 10 sec. irriterend gezoem van een ijskast, 5 sec. stilte, 10 sec. getuut van een auto, 5 sec. stilt en 10 sec. getik van regen(toetsenbord of het tikken van een pen op de grond).

Uiteindelijk heb ik enkele geluiden omgewisseld (gezoem wordt getik van pen en regen wordt irriterend gekras van een autosleutel) omdat ik de bovenstaande geluiden niet in één take kreeg opgenomen, deze lagen te ver uiteen om in één keer op te nemen.(de praktische kant), ik had het voor mezelf te moeilijk gemaakt. Ik heb al mijn geluiden opgenomen in de auto.

De volgende foto's heb ik getrokken: foto van een claxon en een foto van een krassende sleutel.
De foto van de tikkende pen ging niet meer omdat de batterijen van het fototoestel leeg waren.

De foto's kwamen telkens achter het gepaste geluid.

Hieronder vindt u het filmpje van mijn compositie:


Na de middag hadden we 'het filmpje'  verder afgemaakt, we hadden het geluid van de messen stiller gemaakt en dit geluid laten 'invaden' met het geluid van de piepende deur. Nu was het filmpje af en iedereen was er tevreden over.'Moment suprême', het afspelen van de zelfgemaakte geluidjes... spannend.
Ik vond het beste geluid en beeld van Julie. Dit gaf een blij/ chaotisch gevoel weer.
Ze had een ritmisch getik en gestamp met enkele kleurrijke foto's ertussen.

Hier volgen de andere filmpjes (composities) van het geluid:

Julie:


Vanessa:


Hanne: 


Lore:


Stefanie:


Op het einde van de vorming hebben we samen met de lector besproken hoe we nu hetgeen wat we tijdens deze audiovisuele dagen hebben geleerd kunnen toepassen in de praktijk bij kls en welke doelen je hiermee kan bereiken.

reflectie
-eigen geluid+beeld
Sommige hadden het gevoel 'irritatie' benoemd. Maar zelf vond ik dat het beter kon.
Sommige konden er geen gevoel bij benoemen.
Ook hadden ze het geluid 2x laten horen en toen werd de irritatie wel hoorbaar. 
Ook de keuze van de foto's mochten beter. Ik had het geluid genomen en dan een foto van de bron.
Dit had ik beter niet gedaan ik had beter een foto kunnen nemen met iets dat ze aan het geluid associëren.  vb. geluid van een botsende bal--> een kapotte ruit
          
Op het einde van de dag hebben we even  moeten nadenken over hoe we de vorming van aifoon kunnen toepassen  in de kleuterklas. Ook moesten we nadenken over bepaalde doelen die we gingen gebruiken.

Dit waren enkel voorbeelden van doelen die zijn opgesomd:
-dat je met voorwerpen (niet met een stem, muziekinstrumenten, apparatuur,...)  ook allerlei geluiden kan voortbrengen. Belangrijk hierbij is dat je de kls voldoende ruimte geeft om te experimenteren.
-elke kleuter heeft 'een eigen interpretatie', 'een eigen ervaring', 'een eigen gedachten' van het geluid.
 Belangrijk hierbij is dat kls leren dat iedereen een andere mening heeft rond een bepaald geluid, dat dit mag, dat dit niet erg is. Diversiteit komt hier zeker aan bod!
 -Vertrekken van een geluid, de kls de kansen geven tot experimenteren en te interpreteren.
-de gevoelens die vrijkomen rond geluiden toelaten. De kls kunnen hun gevoel rond een geluid uitdrukken. Belangrijk hierbij is dat het communicatief aspect van geluid aan bod komt.

Dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die we de voorbije dagen hebben gezien en die je ook kan gebruiken in de kleuterklas  (bronnen):
-kls een voorwerp laten meebrengen (geen instrumenten, apparatuur, stem,...) dat geluid maakt en hiermee laten experimenteren.
-in de klas geluiden (voorwerpen) laten zoeken en met dit geluid experimenteren
-geluiden met voorwerpen laten maken.Verschillende variaties van het geluid. Deze geluiden opnemen op een recorder. Dit geluid laten afspelen op recorder. De kls laten luisteren naar het geluid op de recorder. De kls laten luisteren naar het geluid via een hoofdtelefoon. Zo horen ze duidelijk het verschil tussen het geluid van het voorwerp, dit afspelen op een recorder en dit beluisteren adhv. een hoofdtelefoon.
-met 1 voorwerpen verschillende geluiden zoeken, dit opnemen en ernaar luisteren.
-geluid opnemen, de kls laten luisteren naar deze geluiden. De kls een tekening bij deze geluiden laten tekenen. Achteraf kan je met de getekende tekeningen gaan musiceren.
Je kan bij elke tekening de kl een geluid laten verzinnen
Je kan ze in verschillende volgorde leggen en de kls 'het geluid' laten 'zingen'.
...
-de kls een filmpje laten horen zonder geluid en er samen geluid bij zoeken. (met welk voorwerp kan ik dat soort geluid creëren?) 
-samen met de kls een filmpje maken. Beginnen met het experimenteren met geluiden en beelden.
-Een geluid bij een beeld fragment laten zoeken.vb. één stuk van een stoel welke geluid zou  je hierbij plaatsen?
-een geluid laten horen en er een beeld bij zoeken, belangrijk is dat je niet enkel focust op het beeld maar dat je ook verder zoekt naar het geluid.
-Buiten geluiden gaan opnemen, wat hoor je allemaal?
-een 'camera' dagboek, kls reflecteren terug op de dag adhv een camera. Ditzelfde kan je ook doen met een stem recorder.
-gevoelens bij een bepaald geluid laten omschrijven, tekenen, schilderen, kleien,...
-geluiden of bewegingen zoeken bij een kleur
-voor peuters: Met de peuters een geluiden wandeling maken, naar de geluiden luisteren. 
  Het opnemen van deze geluiden. Dan kan je verf aanbieden en observeren welke handelingen de peuters bij welk geluid maken.  vbn. stempelen, kloppen,...
-5-jarigen: -geluidenmemory (geen audiovisuele doelstelling) met dambord
                   -een recorder 'achterlaten' in een ruimte en geluiden opnemen.
                   Gaat geluid ook door als we er niet zijn?
                  -een geluid nemen van een animatiefilm en daarmee beginnen. 
                  -een stukje beeld fragment nemen uit een animatiefilm en hierbij geluid zoeken.
                  -een tekening of schilderij laten maken op geluiden
                 
aandachtspunten bij het zoeken naar activiteiten zijn:
-gevoelens rond bepaalde geluiden aan bod laten komen
-fantasie en de  verbeelding van de kls zeker aan bod laten komen!! Een valkuil hierbij is:
ik moet in de leefwereld blijven van de kls en herkenbare geluiden nemen. Voor de hand liggende geluiden. Dit moet je juist niet proberen te doen. Je moet open geluiden, niet voor de hand liggende geluiden nemen. Geluiden die bij de kls verwondering oproepen. Je moet niet gaan zoeken naar bronnen van geluiden, wel geluiden die verwijzen naar gevoelens, intuïtie,... 
-niet enkel naar geluiden luisteren maar ook andere verwerkingsmogelijkheden voorzien:
zingen, bewegen, dansen, gevoelens, schilderen,tekenen, kleien,...
Dit gebeurd altijd vanuit het kind.
-rekening houden met de akoestiek van de klas
-je eigen luisterhouding en de luisterhouding van de kls.

Op de volgende site http://www.aifoon.org/ kan je filmpjes en andere dingen bekijken rond geluid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten