donderdag 24 februari 2011

bron eindwerk: 2008-2009 audiovisueel werken met kleuters


Dit zijn activiteiten die ik wel interessant vond.

Videobewerking
Voor de videobewerking maken we gebruik van een erg eenvoudig
programma, Windows Movie Maker, dat standaard bij Windows geleverd
wordt.
Met dit programma kan je videobestanden bewerken, maar ook je eigen
film importeren van een videocamera. Je kan effecten en overgangen
toevoegen en ook muziek of geluid importeren. Je kan rechtstreeks je
eigen stem opnemen en invoegen. Ook kan je foto’s invoegen, zodat je
een presentatie of animatiefilm kan maken.
geluidbewerking
Om geluid op te nemen en/of te bewerken kan je Audacity gebruiken. Het
is een erg gebruiksvriendelijk programma waar je alle basisbewerkingen
mee kan uitvoeren. Met het programma kan je geluid opnemen van
bijvoorbeeld youtube of andere sites of je kan gesproken tekst opnemen
met behulp van een microfoon. Ook kan je WAV - of MP3- bestanden
importeren en bewerken. Je kan effecten toevoegen of simpelweg
bepaalde fragmenten uit het geluid knippen of plakken. Dit geluid kan je
opslaan als o.a. WAV of MP3.
Audacity kan je gratis downloaden. In bijlage 1 vind je een lijst met
software en waar je het kan vinden.

 Werken met de videocamera

Mogelijke afspraken:
- Wanneer je de camera vast hebt, wordt het lintje altijd rond de pols
gedaan.
- Er wordt niet gelopen met de camera in de hand.
- Om de beurt mogen kleuters hiermee werken, de camera kan maar door
één kleuter bediend worden.
- Wanneer je gedaan met filmen hebt, leg je de camera op zijn plaats.
- Enkel op de knopjes duwen die de leid(st)er gezegd heeft.
Wanneer je deze afspraken met de kleuters gemaakt hebt, kan je deze best
voldoende herhalen en jezelf hier ook aan houden.

Beschrijving Vooraleer men echt aan de slag kan gaan, kan de leid(st)er
samen met de kleuters best eerst experimenteren met de
videocamera. Dit gebeurt best telkens in een groep van een 5
tal kleuters, waardoor al de kleuters het principe kunnen
ontdekken. Je zet de camera op een statief of op een tafel en
richt deze op een ruimte waar plaats is om te bewegen. De
camera verbind je met de beamer. Deze laatste richt je op een
doek of op een andere muur, zodat het beeld van de camera
kan geprojecteerd worden. De camera loopt en kleuters
ontdekken hoe ze geprojecteerd kunnen worden op een muur.
Experimenteren maar!

Zorg ervoor dat de beamer en videocamera aanstaan
vooraleer je de kleuters gaat halen. Laat de kleuters het lokaal
binnen komen en vrij reageren op het opgestelde materiaal.
De kleuters gaan in het begin vooral aandacht aan de beamer
geven, geef hun niet direct de oplossing over hoe ze op het
scherm kunnen verschijnen. Door gerichte vragen te stellen
over wat ze al op het scherm zien, gaan de kleuters zelf
ontdekken hoe ze in beeld kunnen verschijnen. (Kijk eens wat
we hier in beeld zien, kan je dit ook terugvinden ergens
anders in de klas? Als je weet waar het staat, waar zou jij
dan moeten gaan staan om hier op het scherm te


verschijnen?) Wanneer de kleuters in beeld gaan verschijnen,
gaan ze automatisch de gekste bekken trekken en zot doen
voor de camera. Indien niet, kan je dit als leid(st)er altijd
stimuleren. (Amai, ... jij kijkt precies wel wat boos, zie ik hier
in beeld. Zo een grote lach daar in beeld. ... doet wel wat gek
voor de camera!)

Kern Wanneer de kleuters de relatie tussen de camera en beamer
ontdekt hebben, kan de leid(st)er meer gerichte opdrachten
gaan geven. Hierdoor gaan de kleuters moeten nadenken over
hun positie ten opzichte van de camera. Hierdoor werk je
automatisch ook extra aan het ruimtegevoel van de kleuters.
Mogelijke opdrachten kunnen zijn:
- De kleuters moeten ervoor zorgen dat enkel 5 handen in
beeld zijn. Er mag niets anders in beeld zijn en de kleuters
gaan zich zo moeten zetten rond de camera, dat dit niet in
beeld is en enkel de handen. Als leid(st)er ga je bij de eerste
opdracht goed moeten verwoorden wat er moet worden
veranderd aan datgene wat voor de lens staat. (Ik zou graag
enkel 5 handen in beeld zien. Op dit moment zie ik de hand
van ..., de hand van ..., maar ook de buik van... en ik wil
enkel 5 handen zien.)
- Een grote en een kleine kleuter in beeld hebben. Hierdoor
gaat één kleuter ver van de camera moeten afstaan en de
andere dicht bij. Het kan zijn dat kleuters dit uit zichzelf
zullen aanbrengen. Speel hier dan meteen op in en zoek
samen naar een verantwoording hoe dit nu komt, dat één
kleuter groter is in beeld, dan een andere. (Kijk eens, in
beeld lijkt ... veel kleiner dan ... Hoe zou dit komen? Wie is
er in het echt het grootste? En hoe komt het dan, dat we
soms erg klein zijn voor de camera?)
- Met al de kleuters in beeld zijn en niets anders mogen zien.
De kleuters gaan eerst dichtbij moeten komen en dan
telkens verder en verder achteruit stappen totdat iedereen in
beeld is en ze niets te veel zien. Dit gaat goed lukken nadat
je de vorige opdracht ook gegeven hebt. Dit is een leuke
afsluiter en betrek al de kleuters hier goed bij. Geef ook
inlichtingen over de dingen die nog niet in beeld zijn en je
wel graag in beeld zou zien. (Kijk eens, de benen van ... zijn
niet in beeld. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat alles
in beeld is? Moeten we dan meer naar voor of naar achter
stappen? Waarom moet je meer naar voor/achter stappen?)

Slot Zonder dat de kleuters dit weten, heb je alles gefilmd. Na het
hele experimenteren rond de videocamera, laat je de kleuters
rustig zitten en speel je het gefilmde materiaal af. Kleuters
vinden het erg leuk zichzelf nog eens in beeld te zien. Tijdens
het bekijken van de beelden, herhaal je nog eens hoe dat het
kwam dat één kleuter groter was dan de andere in beeld.

Varianten Laat de kleuters gerust ook eens gewoon met de camera door
de klas lopen. Je zal zien wat voor een leuke sfeerbeelden ze
maken. Ook wanneer je eens op uitstap gaat, mag je kleuters
dit eens laten filmen. Op deze opname zullen dingen staan,
die voor u als leid(st)er niet zijn opgevallen. De opname is
gemaakt door de ogen van een kind.

Tips en valkuilen
Laat kleuters vooral zelf eerst experimenteren en doen.
Kleuters vinden het al erg leuk om gewoon in beeld te zijn en
zot te doen voor de camera. Zeker wanneer ze deze opnames
achteraf terug bekijken liggen ze in een deuk van het lachen.
Let op, niet alle kleuters hebben de relatie tussen de beamer
en camera even vlug door. Geef hun gerichte tips of
opdrachten zodat ook zij dit zelf kunnen ontdekken. Door
vragen te stellen over wat ze al in beeld zien, gaan ze dit
stilaan wel door hebben

Experimenteren met het fototoestel
Beschrijving Kinderen vinden een fototoestel iets enorm fascinerend, maar
mogen hier meestal niet mee ‘spelen’ van hun ouders. Te
duur, te kostbaar en kinderen zijn bovendien onvoorzichtig.
Maar niets is minder waar, je moet kinderen leren zorgdragen
voor kostbaar materiaal en ze verantwoordelijkheid leren
dragen. Door goede afspraken te maken, loopt dit tot een
goed einde.
Kinderen hebben sowieso al oog voor detail, wanneer je met
hun op uitstap gaat, hebben ze alles gezien en gehoord. Als je
hun nu net dan eens een fototoestel geeft, wat voor beelden
moet je dan wel niet krijgen? Toch alleen maar prachtige
dingen... Leer de kleuters enkele dingen waar ze op moeten
letten en het kan alleen maar de kwaliteit van de foto’s
bevorderen. Foto’s door de ogen van de kinderen getrokken
zijn echt de moeite waard

Inleiding Vooraleer de kleuters aan de slag gaan, maakt de leid(st)er
duidelijke afspraken met de kleuters over het gebruik van het
fototoestel. Dan geeft de leid(st)er de kleuters het fototoestel
en laat ze even vrij experimenteren hiermee, nadat er gezegd
is op welke knop er moet gedrukt worden om een foto te
trekken. Indien kleuters moeilijkheden hebben om foto’s te
trekken, helpt de leid(st)er de kleuters. Tijdens het
experimenteren, kan de leid(st)er impulsen geven, zodat
kleuters al van iets bewust foto’s gaan trekken. (Waarvan wil
je een foto trekken? Hoe kunnen we dan het beste staan? Is
de foto mooi wanneer we hem van erg dichtbij trekken? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat we een mooie foto hebben als
we wat verder staan? Wat doet de zoomfunctie?)

Kern De kleuters weten nu hoe ze een eenvoudige, goede foto
kunnen trekken. Ze hebben ook al geëxperimenteerd met de
zoomfunctie.
De leid(st)er heeft op voorhand al verschillende foto’s van de
klas getrokken. De kleuters krijgen deze prenten en moeten
proberen identieke foto’s te trekken. Hierdoor moeten ze eerst
bekijken wat er allemaal op de foto staat en vanuit welk
standpunt de foto getrokken is. Eerst houdt de leid(st)er het
bij eenvoudige foto’s, waar kleuters enkel het materiaal juist
moeten zetten en kijken hoeveel er moet ingezoomd worden.
Daarna geeft de leid(st)er foto’s waar kleuters ook nog
moeten kijken vanuit welk standpunt de foto getrokken is, van
kikkerperspectief of vogelperspectief of gewoon perspectief.
Hier geeft de leid(st)er stimulerende impulsen wanneer de
kleuters er zelf niet uitraken. (Kijk eens goed wat er allemaal
op de foto staat, hebben we al deze materialen? Staan al de
materialen hetzelfde? Hoeveel mag je inzoomen, kijk maar
eens goed naar de randen op de foto, wat staat er nog net op
en wat niet? Van waar zou de foto getrokken zijn, misschien
moet je eens door je benen buigen. Hoe zouden we van hoog
een foto kunnen trekken?) Wanneer er telkens een foto
getrokken is, vergelijk je deze meteen met de originele foto.

Slot Kleuters kunnen deze foto’s ook zelf voor elkaar trekken. Eén
kleuter trekt stelt een compositie op en trekt vanuit een
bepaald perspectief een foto, de andere kleuter maakt deze
foto na.

Varianten Je kan ook van kleine dingen in de klas foto’s trekken die erg
zijn ingezoomd. Kleuters bespreken eerst wat het zou kunnen
zijn. Dan vertelt de leid(st)er dat deze dingen allemaal in de
klas zijn terug te vinden en moeten de kleuters deze dingen
Nieuwe media in de kleuterklas 55
dan gaan zoeken in de klas. Ook dit kunnen ze zelf voor
elkaar doen, zodat de andere het moet gaan zoeken.
Nu kleuters goed weten hoe ze foto’s kunnen trekken, kan je
elke uitstap het fototoestel meenemen en door kleuters foto’s
laten trekken. Zo kan je een stukje van het bos in de klas
brengen en wanneer deze afgedrukt worden, hebben kleuters
van elke uitstap een fotoboek.


Verhaal tekenen
Beschrijving Met de overheadprojector kan je vele kanten uit. Een manier
om muzisch te werken is door dingen te tekenen op de slides.
Het is nog leuker als je er een verhaal van maakt en tekent
terwijl het publiek kijkt!

Inleiding De leidster vertelt een eenvoudig verhaal waarbij ze
gemakkelijk prenten zelf kan tekenen. Je plaatst de
overheadprojector bij een witte muur of een wit doek en zorgt
dat alle kinderen dat wat geprojecteerd wordt kunnen zien.
Tijdens het vertellen van het verhaal, teken je aspecten van
het verhaal op de slides. Je kan enkele dingen al wel op
voorhand tekenen, maar het is leuker als er tijdens het
verhaal veel getekend wordt. Je kan verschillende nieuwe
slides gebruiken tijdens het verhaal.

Kern
Daarna mogen de kinderen zelf aan de slag gaan. Laat de
kleuters eerst de tekeningen op gewoon papier maken en
vervolgens als ze weten wat ze allemaal gaan tekenen,
mogen ze aan het werk met de slides. De non-permanente
stiften kan je eenvoudig afwassen met een beetje water.

Slot De kinderen kunnen hun verhaal vertellen en ondertussen
tekenen voor de anderen.

Varianten Je kan een verhaal voorlezen, zonder dat je er zelf bij
tekent. De figuren en slides zijn al op voorhand gemaakt en
je laat de kleuters achteraf het verhaal naspelen. Kleuters
kunnen zelf nog nieuwe figuren maken, die het verhaal
kunnen verrijken en zo het verhaal meer eigen.
Door verschillende figuren te maken, kan je ook leuke
beelden creëren. Hier maak je best als leidster eerst een
voorbeeld van, waardoor dat je toont aan kleuters hoe ze dit
kunnen maken. (een hoed, neus, ogen en mond en je hebt al
meteen een mannetje.) Doordat kleuters het voorbeeld zien,
gaan ze direct nieuwe voorwerpen maken. Door gerichte
impulsen kan de leid(st)er ervoor zorgen dat de creaties nog
gedetailleerder worden. (Amai, het mannetje kan al erg mooi
lachen, maar ik denk dat hij alleen nog niet kan horen? Hoe
zouden we dit kunnen oplossen?) Wanneer je zo figuren
hebt, kan je dit ook combineren met de schaduw van de
kleuters zelf. De kleuter gaat gewoon voor het doek staan
waarop geprojecteerd wordt. Op de plaat leg je een tekening
van een hoed die uitgeknipt is. En voila, de kleuter die zit,
heeft precies een hoed op.

Tips en valkuilen Je hoeft geen tekenwonder te zijn, iedereen kan het. Als je
het verhaal en de tekeningen al eens oefent, lukt het vrij
snel om het voor een groep kleuters te doen. Ook al zijn je
tekeningen niet perfect afgewerkt, de kinderen zijn steeds
enorm enthousiast.
Maak op voorhand goede afspraken; de kinderen mogen
enkel op de plastic slides tekenen met de speciale stiften.


Werken met de microfoon
Werken met de microfoon is iets wat wij ook bij nieuwe media genomen hebben,
omdat ook hierdoor je leuke resultaten bekomt en erg eenvoudig is. Zo kan je
een cd maken, tekst op een fotoverhaal plakken, geluidsopnames maken bij
filmpjes, ... Het enige wat je nodig hebt is een digitale dictafoon of een microfoon
die wordt aangesloten op de computer. Op je computer heb je enkel Audacity
nodig.
Wanneer je met een microfoon en geluidsopnamens werkt, kan je beter even wat
afspraken maken. Indien je deze niet maakt, zal de kwaliteit van de
geluidsopname niet optimaal zijn. Enkele mogelijke afspraken:
- Wanneer er wordt opgenomen, zijn de andere omstaanders stil.
- Degene die opneemt geeft een duidelijk signaal wanneer er wordt
opgenomen zodat iedereen dit weet.
- De microfoon wordt telkens uitgezet wanneer deze niet gebruikt wordt en
op een plaats gelegd zodat hij niet kan vallen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten