maandag 21 februari 2011

maandagnamidag: 21/02/2011: 13-16u: werken met demo-materiaal, kritisch kijken, didactische tips en valkuilen vanuit het materiaal

Vandaag hebben we enkele demo's gezien van vorig jaar.
We hebben hierbij op de volgende punten gelet:
-didactische tips
-valkuilen
-reflecteren

Demo 1: 2,5- en 3 jarigen.
 2kls op de laptop: programma tuxpaint (kleuren, stempels, geluiden, ...)
tips:
-regelmatig afwisselen van kls
-voor de kls een keuzensysteem zoeken voor de audio hoek: vb. kaartjes (maar liefst iets anders want met kaartjes wordt nog al vaak gespeeld).
-KO verwoordt regelmatig wat de kls aan het doen zijn/ wat ze ziet vb. kikker, gek geluid, lachen
-KO helpt ook met het gebruiken van de muis
-geeft impulsen tot samenwerken vb. als je iets wil aanduiden (tegen de kl die niet met de muis aan het werken is) mag je wijzen met je vinger

-KO komt af en toe langs, laat de kls zelf ontdekken en experimenteren.

reflectie:
-Betrokkenheid is hoog
-het gaat niet om het resultaat maar om het omgaan met de computer.

Demo 2: 2,5- en 3 jarigen.
2 kls in de luisterhoek: een cd-speler met koptelefoon: luisteren naar een verhaaltje
tips:
-dit is een zelfstandige activiteit
-je kan op de play knop een groene bol kleven en op de stop knop een rode
-mee het prentenboek geven aan de kls zodat ze hierin kunnen volgen
-je kan ook het verhaal op PWP zetten met 'een geluid' er tussen om aan te geven dat je naar de volgende pagina moet gaan
-Als je zelf een verhaal op cd zet is het belangrijk dat je er 'een geluid' tussen stopt om aan te geven dat de kls naar de volgende pagina mogen gaan

-!! valkuilen / aandachtspunten

-zeker geluiden die de kls zelf hebben opgenomen laten afspelen op de cd-speler. Belangrijk is dat er iets mee gedaan wordt!
vb. De kls laten luisteren naar hun eigen opgenomen geluiden en dan 1 geluid laten kiezen en dit laten uittekenen. (wel op letten dat het abstracte geluiden zijn. Dit kan met zelf opgenomen geluiden door de kls of door de KO ) 
vb. een geluid afspelen en de kls moeten met een voorwerp uit de geluiden koffer(gekende voorwerpen/geluiden) dit geluid nabootsen. (1st experimenteren met geluiden koffer en dan gerichte opdrachten geven)


reflectie
!!-je moet altijd je doel voor ogen hebben
!!-eerst de kls laten experimenteren!! en dan ga je zoeken naar gerichte opdrachten.
-wat is het meest bruikbare in de situatie: alleen een recorder, een recorder met koptelefoon, ...
-microfoon hoort altijd bij de geluidsbron

Demo 3: 2,5- en 3 jarigen.
2 kls gaan samen met KO en een recorder op zoek naar geluiden, dit gebeurt buiten
tips:
-de kabels van de microfoon samen binden zodat ze er niet kunnen over vallen

valkuilen:
-je ziet dat de kls nog interesse hebben in de microfoon: ze blazen er in, houden deze dicht bij hun mond. --> !!! hier moet je ze eerst voldoende EXPERIMENTEER TIJD geven! vb. geluidjes maken met de mond, geluiden maken met voorwerpen,... Wat hoor je ? De microfoon dichtbij/ veraf de geluidsbron? Hoor je een verschil? , ... 
-Tijdens de demo hoor je een vliegtuig overvliegen. Dit geluid hoor je nog lang. Als je zo een geluid hoort moet je hier op inspelen. En moet je niet met een andere activiteit beginnen. 
vb.horen we het geluid van het vliegtuig?  luister eens goed, hoor je het nu nog? Is het een  hard geluid of een zacht geluid?, ...

reflectie:
-Eerst moet je als KO zelf de omgeving gaan bekijken. Wat voor mogelijkheden hebben we hier allemaal ivm. geluid, welke geluiden komen we tegen. vb. krakende geluiden, kloppende geluiden,... Belangrijk is dat je zelf gefocusd blijft op het geluid!
-het is niet: we gaan luisteren naar de boom. Maar het is belangrijk dat je de microfoon tegen de boom houdt (dat je met de microfoon dicht tegen de geluidsbron zit). En dan kan zelf ritselen met de takken, geluiden maken met het schors, ...
-voor deze activiteit kan je best beginnen met een ZEN-moment (dit is op een locatie gaan staan met de ogen toe en luisteren). En dan aan de kls vragen om goed de luisteren. Wat horen we nu?
--> je kan de kls eerst laten horen met de oren tegen de boom, wat hoor je? En dan laat je ze horen met een recorder en een koptelefoon. Wat hoor je nu, hoor je een verschil?

Dit mag ook afwisselend luisteren met de oren en met de koptelefoon!

Demo 4: 2,5- en 3 jarigen.
Enkele kls gaan samen met KO op zoek naar het geluid van water. Omdat Jules wil weten wat het geluid van water is.
valkuilen
-belangrijk hierbij is dat je de juiste vraag stelt: wat is het geluid van water en niet:
waar vinden we water/ wie weet een plekje met water
-de geluiden recorder niet vergeten, anders kan je 'het geluid van water' niet opnemen


-de kls gaan met de KO naar de poppenhoek, dit is voor hen ook een echte kraan. Hier kan het 'alsof spel' aan bod komen. Je kan de kls bij deze kraan zelf geluidjes laten maken.  Dit geld ook bij het zien van de mestput met het kraantje. Hier kan je laten zien dat er geen water uitkomt maar iets anders en ook deze geluiden benoemen.
-KO houdt bij het vorige voorbeeld te veel 'haar doel' voor ogen (de toiletten+ lavabo). 
-Op het einde van de activiteit komt ze dan bij de toiletten en de lavabo's. Maar hier moet je meer tijd besteden aan het geluid van water. Hoe klinkt het? zacht, hard, ...
Je kan hiervoor Jules op de rand van de lavabo/ toilet zetten en met Jules beginnen een rollenspel te spelen: vb. 'ik hoor het geluid nog niet, zet eens wat harder, zachter,...

reflectie/ tips
-je kan de kls foto's laten trekken van de plaatsen die je tegenkomt waar ze water horen en  waar ze geen water horen.
-als slot kan je deze activiteit terugkoppelen naar de meewerkende kls en/ of naar de hele klas.
Als je het terug koppelt naar de klas motiveer je weer andere kls die de volgende keer iets in de audio hoek willen doen.

Demo 5:  2 kls 4en 5-jarigen experimenteren zelfstandig met een camera en de andere twee met een fototoestel didactische tips
Ko geeft de basis uitleg en laat ze dan experimenteren. KO zorgt ervoor dat de kls apart zitten zodat ze niet gestoord worden. -gekke details vastleggen: dichtbij en veraf uittesten

valkuilen

-achteraf moet je samen het filmpje bekijken

reflecteren
 kls hebben het over het 'klikmonster' hiermee verder gaan.


Demo 6: 5j: met 2 kls: met enkele voorwerpen uit de geluidskoffer (bal, ijzere schaal, veer,...)
geluid maken en opnemen (ZS)
didactische tips
doel: interactie: 2 kls luisteren creatief naar geluid.

valkuilen

1st experimenteren dan een gerichte opdracht geven


Demo 7: 5j. met de overheadprojector een verhaal vertellen met prenten
didactische tips
-kls maken eerst een scenario met figuurtjes
-prenten op de overheadprojector laten afspelen en hierbij geluiden laten zoeken vb. van prenten: mierenhoop, park,... Dit kan met geluiden uit de koffer.

reflecteren

-hoe kan je van een stilstaand beeld een bewegend beeld maken? door de camera te laten bewegen of het voorwerp. Zo kan je filmpjes maken met de kls.

1)je kan ook detailfoto's van de klas trekken en de kls laten zoeken naar deze foto's in de klas.
2)daarna laat je de kls experimenteren met het fototoestel.
3)Dan overleg je samen met de kls hoe je zelf detailfoto's kan maken.
4)Dan maak je samen met de kls detailfoto's (foto tocht) van buiten,... Je bekijk deze foto's op PC of overheadprojector en bespreekt de foto's.
5) Je selecteert samen met de kls enkele leuke foto's eruit.
6) je laat de kls experimenteren met de geluiden koffer en de dictafoon
7) Je laat nog eens de foto's zien aan de kls en je zoekt samen leuke geluiden voor de foto's. Dit kan ook individueel. Elke kl. één foto en de kl zoekt er een eigen geluid  bij. Na elk geluid een ZEN moment+ verwoorden-waarom-gevoelens.
8) Je legt uit aan de kls hoe je moet opnemen met de dictafoon.
9) Je neemt bij de gekozen detailfoto's geluiden op. Ko luistert samen met de kls naar deze geluid op PC/cd-speler,... +ZEN MOMENT.
10) KO zet samen met de hulp van de kls de foto's en de geluiden op windows moviemaker


Demo 8: 3j verhaal van de 3 biggetjes, kls zoeken er geluiden bij.
didactische tips / refecteren
-doel: voor 'voorwerpen,personages,...' uit het verhaal geluiden zoeken
-Ook het gebruik van levensechte geluiden is hier leuk: stro, wind,... deze opnemen op cd of dergelijke.En dan bij deze geluiden, geluiden zoeken uit de geluidskoffer!
-je moet nog meer 'dingen' toevoegen waar je geluid aan kan toevoegen. Ze mogen geluid maken met echt mat. of mat. uit de geluidenkoffer.
-ook meer fantasie gebruiken uit het verhaal.  vb. huisjes bij maken, vogeltjes laten fluiten,...
-Je kan de geluiden afspelen en tegelijk de prenten laten zien. (dit herhalen)

valkuilen
-de kinderen hebben geen materiaal om geluiden te maken
-een 4 of 5 tal prenten zoeken voor visuele ondersteuning!


demo 9: 3-jarigen: geluidenmemory met gekleurde vlakken

didactische tips / reflecteren

-klein materiaal gebruiken voor in de kokers te doen. Je kan gebruiken filmrolletjes, botervlootjes,...
-alternatief: je kan ook alleen knikkers gebruiken maar dan in verschillende soorten potjes: plastieken, houten, ..  --> experimenteren (van 3j tot 5j)
- je kan de botervlootjes ook vullen met hard en zacht materiaal. En dan een tegel nemen die hard is en een stuk tapijt nemen=zacht. Dan kunnen ze de harde materialen sorteren bij de tegel en de zachte materialen bij het tapijt (3j).
-5j: je kan deze kls zelf een memorie laten maken. Belangrijk is dat je ze eerst laat experimenteren met de geluiden!!

De bedoeling van het audiovisueel keuzetraject is:
-interactie brengen via geluid / video/ verhaal.
-communiceren via audiovisueel. Belangrijk is dat ze iets aan elkaar vertellen adhv. geluid/ verhalen. Er op letten dat dit 'open geluiden' zijn en fantasierijk is.

belangrijk:
-1st experimenteren en dan gerichte opdrachten!!
-zoek naar een sorteer systeem om de toestellen op te ruimen. Met opberg bakken en picto's.
-zorg ook voor een picto tijdens het keuzeproces.
 -belangrijk is dat je het geluid dadelijk laat horen na het opnemen! ZEN MOMENT. Dit geldt ook voor foto's dadelijk laten kijken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten